Gemeente Amersfoort vraagt om betrokkenheid bij het bepalen waar de zonnevelden moeten komen. En ze noemt dit participatie!

Als stichting Behoud over de Laak zien wij graag dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden om onze betrokkenheid bij dit gebied te tonen. Dat kan via onderstaande site. Helemaal onderaan.

https://www.amersfoort.nl/project/recreatiegebied-over-de-laak.htm

Wil je meer lezen over het gebied Over de Laak? https://behoudoverdelaak.nl/midzomerwandeling-over-de-laak-op-27-juni-2021/

Begin 2018 werden veel bewoners van Vathorst en Hooglanderveen onaangenaam verrast door plannen om zonnevelden aan te leggen in het gebied Over de Laak. Dit plan is destijds onder druk van de Gemeente Amersfoort ingetrokken door de initiatiefnemer, maar deze is nog altijd voornemens om vele hectare zonnevelden aan te leggen, zoals nu naast het ziekenhuis gaat gebeuren. Stichting behoud Over de Laak is hier geen voorstander van en ziet graag dat het (hele) gebied toegankelijk wordt voor omwonenden die deze groene zone goed kunnen gebruiken voor allerhande recreatie doeleinden. Duurzaam energie opwekken is absoluut noodzakelijk. Alleen zien wat dat liever langs (spoor)wegen en industrieterreinen, niet langs een woonwijk, die toch al klem zit tussen snelwegen en een enorme vuilnisbelt.